JHPOR.com

BACKGROUND

JHPOR – Journal of Health Policy and Outcome Research, to prężnie rozwijające się polskie czasopismo naukowe, wydawane w języku angielskim, dedykowane medycznej społeczności na całym świecie. Jest publikowane w trybie otwartego dostępu (eng. open access).

SERVICE FUNCTIONS

jhpor.com to platforma dla pracowników naukowych zajmujących się polityką medyczną, umożliwiająca pisanie artykułów zgodnie z systemem vancouverskim oraz zgłoszenie ich do publikacji w czasopiśmie JHPOR.

Aby opublikować swoją pracę przechodzi się przez proces recenzji (minimum 2 recenzentów). Dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji czas od zgłoszenia do publikacji ma trwać nie dłużej niż jeden miesiąc.

Serwis internetowy jest zaprojektowany tak aby ułatwić korzystanie osobom niebędącym stałymi użytkownikami sieci internetowej. Prosta nawigacja oraz ograniczenie do najbardziej potrzebnych funkcjonalności gwarantuje każdemu wygodne poruszanie się po platformie.

Funkcja czatu z administratorem oraz system powiadomień o kolejnych fazach procesu akceptacji artykułu dla autora i recenzenta ułatwia ich pracę. Natomiast panel administracyjny pozwala przedstawicielom fundacji bez wsparcia webdevelopera sprawnie zarządzać czasopismem. Serwis został zaprojektowany według światowych standardów dla czasopism naukowych.

WEBDESIGN

Zachowując minimalistyczną stylistykę charakterystyczną dla medycznego naukowego środowiska, zaprojektowano nowoczesny layout serwisu, odpowiadający najwyższym standardom.

GRANTS ACQUISITION

W celu optymalizacji kosztów budowania serwisu internetowego oraz promocji fundacji agencja pozyskała dwa granty. Powierzchnię w chmurze oraz najnowsze narzędzia developerskie od firmy Microsoft oraz do 120 000$ rocznie na promocję w Google Adwords.

ANALYTICS

Wykorzystując możliwości programów Google Analytics oraz Google Tag Manager zoptymalizowano analitykę ruchu na stronie oraz zaprogramowano automatyczne raportowanie.