Journal of Health Policy and Outcome Research

BACKGROUND:

JHPOR – Journal of Health Policy and Outcome Research, to prężnie rozwijające się polskie czasopismo naukowe, wydawane w języku angielskim, dedykowane medycznej społeczności na całym świecie. Jest publikowane w trybie otwartego dostępu (eng. open access).

 

STRATEGY:

Budowa wizerunku marki JHPOR w portalu społecznościowym Facebook oraz w serwisie www.jhpor.com  jako międzynarodowego czasopisma branżowego, skupiającego czołowych ekspertów w dziedzinie health policy. Wykorzystanie publikacji jako materiału promocyjnego. Dodatkowo, budowę komunikacji w oparciu o aktualne newsy branżowe oraz najistotniejsze wydarzenia w szeroko pojętym środowisku medycznym.

Zachowując minimalistyczną stylistykę charakterystyczną dla naukowego medycznego internetu, projektujemy komunikację marki dostosowaną do konserwatywnej estetyki gros grupy docelowej marki. Hasłem spajającym działania fundacji w Social Media będzie hashtag #healthpolicy.

 

GOOGLE AD GRANTS:

W ramach współpracy z wydawcą czasopisma – fundacją Pro Medicina, wystąpiliśmy o przyjęcie do programu firmy Google – Google Ad Grants. Organizacje pozarządowe przyjęte do programu otrzymują do 10 000 $ miesięcznie, do wykorzystania w AdWords – systemie reklamy online firmy Google. Fundusze z grantu wykorzystujemy do promocji organizacji, rekrutacji autorów artykułów oraz promocji organizowanych przez fundację konferencji naukowych.

 

Impressions Interactions CTR
286 000 / mies. 8 300 / mies. 2,5 %

 

SERWIS JHPOR:

Przeprowadzenie przebudowy serwisu www.jhpor.pl , wprowadzenie spójnego graficznie, responsywnego layoutu, zaprojektowanie przyjaznej dla użytkownika nawigacji oraz zaprogramowanie zautomatyzowanego system dodawania/recenzowania artykułów oraz administrowania czasopismem.