Otwarte Zabytki

KONTEKST

Centrum Cyfrowe to organizacja działająca na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Zgodnie z tymi zasadami powstawał portal “Otwarte Zabytki”, który łączy pasjonatów lokalnych historii i pozwala im na współtworzenie unikatowej kolekcji.

Napisana i zaprojektowana przez DEM interactive animacja miała zwiększyć świadomość wyżej wymienionego portalu wśród członków grupy docelowej.

KONCEPT KREATYWNY

Punktem wyjścia i motywem przewodnim animacji była otwartość.

W warstwie konceptualnej odnosiliśmy się z jednej strony do mechanicznej czynności otwierania. Bardzo ważny punkt odniesienia stanowiły dla nas trójwymiarowe książki – “Pop-up Books”.

Z drugiej strony, otwartość stanowiła dla nas wartość, którą powinno cechować się więcej dóbr kultury, zwłaszcza tych występujących w przestrzeni wirtualnej.

Podczas realizowania projektu otwartość, jako termin prawa autorskiego, ograniczała dobór materiałów do treści licencjonowanych przez Creative Commons.

REALIZACJA

  Animacja została przygotowana na szereg różnorodnych nośników reklamowych.
  Reklamy w komunikacji miejskiej: ekrany ZTM (Tramwaje, SKM, Autobusy).
  Ekrany w kolejach regionalnych.
  Ekrany kinowe
  Ekran LED w Metrze Świętokrzyska 31 x 3 metry
  Cover Video na Facebooka