Targ Miodowy

Background

Targ Miodowy to wielowymiarowe wydarzenie poświęcone pszczołom i ich wyjątkowej roli w ludzkim świecie.
W murach Państwowego Muzeum Etnograficznego z tej okazji odbywają się warsztaty, panele dyskusyjne i projekcje filmów, a wystawcy z całego kraju prezentują setki słoików miodu i właściwie wszystko, co można z niego wytworzyć.

Strategy + Design System

Targ Miodowy, wraz z Targiem Świątecznym i Wielkanocnym, stanowią jedną, wspólną, serię wydarzeń.
Przygotowując się do opracowania identyfikacji wizualnej dla pierwszego z nich, próbowaliśmy znaleźć punkt wspólny, który łączyłby je z pozostałymi.
Tym łącznikiem ustanowiliśmy złoto, a właściwie jego barwę i blask, towarzyszące zarówno wrażeniom obcowania z miodem, jak i ze świątecznymi ozdobami.
Zależało nam, żeby w identyfikacji nie odwoływać się do najbardziej oczywistych skojarzeń związanych z miodem – sześciokąty, pszczoły i żółty kolor.